هنر قیمت گذاری محصول در گفت و گوی زنده تلویزیونی شبکه سوم سیما

هنر قیمت گذاری محصول - محمدرضا انبیائی

 
2 خرداد 96 - شیوه قیمت گذاری محصولات در کسب و کارهای کوچک - توجه به قیمت دیگران - بخش بندی بازار