گفت و گوی زنده تلویزیونی در رابطه با کسب و کارهای کوچک در برنامه خونه خوبه

کسب و کارهای کوچک - محمدرضا انبیائی - شبکه 3

 

 

کسب و کارهای کوچک - بازاریابی - مشکل تربیت نیروی انسانی در ایران - 27 فروردین 96