شاخص های استخدام در کسب و کارهای کوچک در گفت و گوی زنده تلویزیونی

شاخص های استخدام در کسب و کارهای کوچک - محمدرضا انبیائی

 
2 اردیبهشت ماه 1396 - شبکه 3 - شاخص ها و مهارت های پایه در کسب و کارهای کوچک - اشکالات در نحوه آموزش مهارت های اولیه و پایه نیروی انسانی در کشور