طرح کسب و کار یک صفحه ای در گفت و گوی زنده تلویزیونی

طرح کسب و کار یک صفحه ای - محمدرضا انبیائی

 

 

گام دوم در ایجاد کسب و کار - طرح کسب و کار یک صفحه ای - 16 اردیبهشت ماه 1396 - شبکه 3 - کارواش های کاشمر

 

http://www.aparat.com/v/uFA2D